"of one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

of one's pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: of pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś obrazy
  1. of przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Not at all his kind of picture I should have said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo