"with one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: with pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś obrazy
  1. with przyimek + picture rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He held up the book with her picture on the cover.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo