"huge picture" — Słownik kolokacji angielskich

huge picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymi obraz
  1. huge przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Agnes was like someone looking at a huge picture down a tiny little tube.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo