"war picture" — Słownik kolokacji angielskich

war picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz wojenny
  1. war rzeczownik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Would we be drawn to war pictures or to romantic comedies?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo