"at pictures" — Słownik kolokacji angielskich

at pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przy obrazach
  1. at przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    She stopped and looked at a large picture on the living room wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo