"into pictures" — Słownik kolokacji angielskich

into pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: into the picture
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do obrazów
  1. into przyimek + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I cannot bring your name into the picture, of course.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo