"blown-up picture" — Słownik kolokacji angielskich

blown-up picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozkwitły-na obrazie
  1. blown-up przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the background of the set was a huge, blown-up picture of the original Stanley Cup.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo