"picture showing" — Słownik kolokacji angielskich

picture showing kolokacja
Popularniejsza odmiana: picture shows
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): seans obrazu
  1. picture rzeczownik + show czasownik
    Zwykła kolokacja

    The main picture shows the left side of number E1600.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo