"picture magazine" — Słownik kolokacji angielskich

picture magazine kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): magazyn obrazu
  1. picture rzeczownik + magazine rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There may even be more news photographers at work now than in the 1940's, the heyday of the big American picture magazine.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo