"picture of one's activities" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz z czyjś działalności
  1. activity rzeczownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It is just to get a picture of his activities in Afghanistan and to understand any violations or criminal activities, if any," General Turki said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo