"tiny picture" — Słownik kolokacji angielskich

tiny picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maleńki obraz
  1. tiny przymiotnik + picture rzeczownik
    Luźna kolokacja

    There was a tiny picture, just as in the style of centuries ago.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo