"in one's pictures" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "in one's pictures" po angielsku

"in one's pictures" — Słownik kolokacji angielskich

in one's pictures kolokacja
Popularniejsza odmiana: in pictures
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś obrazy
  1. in przyimek + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I can walk best on my hands and feet as you see me in the picture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo