"picture speaks" — Słownik kolokacji angielskich

picture speaks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz przemawia
  1. picture rzeczownik + speak czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The picture speaks to the space between them, but also to the ways that they're deeply connected.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo