Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"distinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

distinct przymiotnik

distinct + rzeczownik
Kolokacji: 301
distinct species • distinct group • distinct impression • distinct possibility • distinct advantage • distinct style • distinct type • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. distinct species = odrębny gatunek distinct species
2. distinct group = wyraźna grupa distinct group
3. distinct impression = nieodparte wrażenie distinct impression
4. distinct possibility = realna możliwość distinct possibility
5. distinct advantage = wyraźna zaleta distinct advantage
6. distinct style = odrębny styl distinct style
7. distinct type = odrębny typ distinct type
8. distinct identity = odrębna tożsamość distinct identity
9. distinct form = odrębna forma distinct form
10. distinct language = wyraźny język distinct language
11. distinct area = wyraźny obszar distinct area
  • The center now contains four venues in two distinct areas.
  • Fans sit very close to the field in four distinct seating areas.
  • There are six distinct areas where we've had events.
  • The work of the commission is split into two distinct areas.
  • As distinct from what is the Greater York study area?
  • The human geography of the neighborhood is divided into two distinct areas.
  • The conservation area can be divided into three distinct areas.
  • The town has several distinct areas, each developed during a phase of the town's history.
  • The front of human head is called the face and includes several distinct areas.
  • At present there are three distinct areas on the development of the line.
12. distinct entity = wyraźna jednostka distinct entity
13. distinct season = wyraźna pora roku distinct season
14. distinct part = wyraźna część distinct part
15. distinct feeling = wyraźne uczucie distinct feeling
16. distinct personality = wyraźna osobowość distinct personality
17. distinct culture = wyraźna kultura distinct culture
18. distinct difference = wyraźna różnica distinct difference
19. distinct feature = wyraźna cecha distinct feature
20. distinct sound = wyraźny dźwięk distinct sound
21. distinct category = wyraźna kategoria distinct category
22. distinct region = odrębny region distinct region
23. distinct section = wyraźna część distinct section
24. distinct phase = odrębny etap distinct phase
25. distinct character = wyraźny charakter distinct character
26. distinct community = wyraźna społeczność distinct community
27. distinct voice = wyraźny głos distinct voice
28. distinct pattern = wyraźny wzór distinct pattern
29. distinct lack = wyraźny brak distinct lack
30. distinct way = wyraźna droga distinct way
31. distinct period = wyraźny okres distinct period
32. distinct set = wyraźny zbiór distinct set
33. distinct class = wyraźna klasa distinct class
35. distinct flavor = wyraźny smak distinct flavor
36. distinct genus = wyraźny rodzaj distinct genus
37. distinct line = wyraźna linia distinct line
39. distinct stage = odrębny etap distinct stage
40. distinct dialect = wyraźny dialekt distinct dialect
41. distinct change = wyraźna zmiana distinct change
42. distinct population = wyraźna populacja distinct population
43. distinct family = wyraźna rodzina distinct family
44. distinct sense = wyraźny sens distinct sense
45. distinct role = wyraźna rola distinct role
46. distinct nature = wyraźna natura distinct nature
47. distinct element = wyraźny element distinct element
48. distinct layer = wyraźna warstwa distinct layer
49. distinct minority = wyraźna mniejszość distinct minority
50. distinct meaning = wyraźne znaczenie distinct meaning
51. distinct society = wyraźne społeczeństwo distinct society
52. distinct point = wyraźny punkt distinct point
53. distinct tradition = wyraźna tradycja distinct tradition
54. distinct neighborhood = wyraźna dzielnica distinct neighborhood
55. distinct lineage = wyraźny rodowód distinct lineage
czasownik + distinct
Kolokacji: 5
consider distinct • grow distinct • become distinct • remain distinct • keep distinct
przysłówek + distinct
Kolokacji: 38
genetically distinct • most distinct • clearly distinct • entirely distinct • culturally distinct • ...
distinct + przyimek
Kolokacji: 6
distinct from • distinct in • distinct to • distinct with • distinct for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.