BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct feeling" — Słownik kolokacji angielskich

distinct feeling kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne uczucie
  1. distinct przymiotnik + feeling rzeczownik
    Silna kolokacja

    I got a distinct feeling that someone was just showing off.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo