BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct meaning" — Słownik kolokacji angielskich

distinct meaning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźne znaczenie
  1. distinct przymiotnik + meaning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In some legal systems some of these terms have distinct meanings.

powered by  eTutor logo