BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct community" — Słownik kolokacji angielskich

distinct community kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna społeczność
  1. distinct przymiotnik + community rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    In this city alone, there are at least three distinct communities.

powered by  eTutor logo