BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct disadvantage" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna wada
  1. distinct przymiotnik + disadvantage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    We're at a distinct disadvantage until we can identify him.

powered by  eTutor logo