Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"main disadvantage" — Słownik kolokacji angielskich

main disadvantage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główna wada
  1. main przymiotnik + disadvantage rzeczownik
    Silna kolokacja

    Its main disadvantage is the need to be connected to the internet while using it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo