BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"disadvantage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disadvantage rzeczownik

rzeczownik + disadvantage
Kolokacji: 3
cost disadvantage • disadvantage of this method • height disadvantage
czasownik + disadvantage
Kolokacji: 9
face disadvantages • work to one's disadvantage • suffer a disadvantage • find at a disadvantage • put at a disadvantage • ...
przymiotnik + disadvantage
Kolokacji: 52
competitive disadvantage • main disadvantage • major disadvantage • distinct disadvantage • great disadvantage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. competitive disadvantage = niekorzystne warunki konkurencji competitive disadvantage
  • Its main disadvantage is the need to be connected to the internet while using it.
  • The main disadvantage of the system is that it needs a special motor.
  • The main disadvantage, as with any credit purchase, is the added cost of interest.
  • The main disadvantage is that they are very heavy, and cannot easily be moved from one job site to another without significant expense.
  • Its main disadvantage is high cost and poor power efficiency.
  • The main disadvantage is that it will cost the government several billion dollars per year.
  • The main disadvantage to die casting is the very high capital cost.
  • The main disadvantage to this process is the high price for the equipment.
  • The main disadvantages is related to the higher first costs.
  • The main disadvantage is the high cost of living and doing business in California.
9. economic disadvantage = niedogodność gospodarcza economic disadvantage
przyimek + disadvantage
Kolokacji: 4
to one's disadvantage • at a disadvantage • with disadvantages • of the disadvantages

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.