Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"major disadvantage" — Słownik kolokacji angielskich

major disadvantage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poważna wada
  1. major przymiotnik + disadvantage rzeczownik
    Silna kolokacja

    The second major disadvantage is one of process control.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo