BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"disadvantage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

disadvantage rzeczownik

rzeczownik + disadvantage
Kolokacji: 3
cost disadvantage • disadvantage of this method • height disadvantage
czasownik + disadvantage
Kolokacji: 9
face disadvantages • work to one's disadvantage • suffer a disadvantage • find at a disadvantage • put at a disadvantage • ...
przymiotnik + disadvantage
Kolokacji: 52
competitive disadvantage • main disadvantage • major disadvantage • distinct disadvantage • great disadvantage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. competitive disadvantage = niekorzystne warunki konkurencji competitive disadvantage
  • The second major disadvantage is one of process control.
  • This is also a major disadvantage for both users and the site owners.
  • A major disadvantage is the requirement for high capital investment.
  • Trees are hardy and no major disadvantages have yet been identified.
  • The major competitive disadvantage of the search engine is its official nature.
  • This contract, as you can see, suffers from a major disadvantage.
  • The Galaxy (1-6, 3 points) was supposed to be at a major disadvantage today.
  • Right now, I'm at a major disadvantage, since she obviously knows something about me, maybe a lot.
  • One major disadvantage of cement board is the weight per square foot.
  • Its major disadvantage is very low efficiency of only a few percent.
9. economic disadvantage = niedogodność gospodarcza economic disadvantage
przyimek + disadvantage
Kolokacji: 4
to one's disadvantage • at a disadvantage • with disadvantages • of the disadvantages

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.