BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"distinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

distinct przymiotnik

distinct + rzeczownik
Kolokacji: 301
distinct species • distinct group • distinct impression • distinct possibility • distinct advantage • distinct style • distinct type • ...
czasownik + distinct
Kolokacji: 5
consider distinct • grow distinct • become distinct • remain distinct • keep distinct
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. consider distinct = uważaj za wyraźny consider distinct
2. grow distinct = stój się wyraźny grow distinct
3. become distinct = stój się wyraźny become distinct
4. remain distinct = pozostań wyraźny remain distinct
5. keep distinct = trzymać wyraźny keep distinct
przysłówek + distinct
Kolokacji: 38
genetically distinct • most distinct • clearly distinct • entirely distinct • culturally distinct • ...
distinct + przyimek
Kolokacji: 6
distinct from • distinct in • distinct to • distinct with • distinct for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.