MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"distinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

distinct przymiotnik

distinct + rzeczownik
Kolokacji: 301
distinct species • distinct group • distinct impression • distinct possibility • distinct advantage • distinct style • distinct type • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
1. distinct group = wyraźna grupa distinct group
2. distinct category = wyraźna kategoria distinct category
3. distinct class = wyraźna klasa distinct class
4. distinct population = wyraźna populacja distinct population
5. distinct family = wyraźna rodzina distinct family
6. distinct society = wyraźne społeczeństwo distinct society
7. distinct people = wyraźni ludzie distinct people
8. distinct tribe = wyraźne plemię distinct tribe
9. distinct State = wyraźne państwo distinct State
10. distinct order = wyraźny rozkaz distinct order
11. distinct nation = wyraźny naród distinct nation
12. distinct subgroup = wyraźna podgrupa distinct subgroup
13. distinct world = wyraźny świat distinct world
14. distinct nationality = wyraźna narodowość distinct nationality
15. distinct grouping = wyraźne ugrupowanie distinct grouping
16. distinct ecosystem = wyraźny ekosystem distinct ecosystem
17. distinct generation = wyraźna generacja distinct generation
(3) impression, crack, imprint
Kolokacji: 3
(4) possibility, alternative
Kolokacji: 2
(6) style, flair, vein
Kolokacji: 3
(25) line, contrast, note
Kolokacji: 3
(32) lineage, origin, source
Kolokacji: 3
(33) branch, challenge, subdivision
Kolokacji: 3
(37) taste, preference, cuisine
Kolokacji: 3
(40) word, name, syllable, term
Kolokacji: 4
(42) cluster, deity
Kolokacji: 2
(43) profile, history
Kolokacji: 2
(45) path, pathway, track
Kolokacji: 3
(47) faction, camp
Kolokacji: 2
(48) trace, strand
Kolokacji: 2
(49) lobe, organ, tissue
Kolokacji: 3
(50) definition, interpretation
Kolokacji: 2
(51) wave, rhythm, cycle
Kolokacji: 3
(52) subtype
Kolokacji: 1
(53) compartment, module
Kolokacji: 2
(54) emphasis, focus
Kolokacji: 2
czasownik + distinct
Kolokacji: 5
consider distinct • grow distinct • become distinct • remain distinct • keep distinct
przysłówek + distinct
Kolokacji: 38
genetically distinct • most distinct • clearly distinct • entirely distinct • culturally distinct • ...
distinct + przyimek
Kolokacji: 6
distinct from • distinct in • distinct to • distinct with • distinct for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.