BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"distinct" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

distinct przymiotnik

distinct + rzeczownik
Kolokacji: 301
distinct species • distinct group • distinct impression • distinct possibility • distinct advantage • distinct style • distinct type • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
(3) impression, crack, imprint
Kolokacji: 3
(4) possibility, alternative
Kolokacji: 2
(6) style, flair, vein
Kolokacji: 3
1. distinct way = wyraźna droga distinct way
2. distinct odor = wyraźna woń distinct odor
3. distinct mode = wyraźny sposób distinct mode
4. distinct smell = wyraźny zapach distinct smell
5. distinct signature = wyraźny podpis distinct signature
6. distinct aroma = wyraźny aromat distinct aroma
7. distinct scent = wyraźny zapach distinct scent
8. distinct manner = wyraźny sposób distinct manner
(25) line, contrast, note
Kolokacji: 3
(32) lineage, origin, source
Kolokacji: 3
(33) branch, challenge, subdivision
Kolokacji: 3
(37) taste, preference, cuisine
Kolokacji: 3
(40) word, name, syllable, term
Kolokacji: 4
(42) cluster, deity
Kolokacji: 2
(43) profile, history
Kolokacji: 2
(45) path, pathway, track
Kolokacji: 3
(47) faction, camp
Kolokacji: 2
(48) trace, strand
Kolokacji: 2
(49) lobe, organ, tissue
Kolokacji: 3
(50) definition, interpretation
Kolokacji: 2
(51) wave, rhythm, cycle
Kolokacji: 3
(52) subtype
Kolokacji: 1
(53) compartment, module
Kolokacji: 2
(54) emphasis, focus
Kolokacji: 2
czasownik + distinct
Kolokacji: 5
consider distinct • grow distinct • become distinct • remain distinct • keep distinct
przysłówek + distinct
Kolokacji: 38
genetically distinct • most distinct • clearly distinct • entirely distinct • culturally distinct • ...
distinct + przyimek
Kolokacji: 6
distinct from • distinct in • distinct to • distinct with • distinct for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.