BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"distinct character" — Słownik kolokacji angielskich

distinct character kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny charakter
  1. distinct przymiotnik + character rzeczownik
    Silna kolokacja

    Despite this, the village has still managed to maintain its distinct character and feel.

powered by  eTutor logo