BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct identity" — Słownik kolokacji angielskich

distinct identity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębna tożsamość
  1. distinct przymiotnik + identity rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In general, this means that different regional groups should be able to maintain their own distinct identity.

powered by  eTutor logo