BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"distinct voice" — Słownik kolokacji angielskich

distinct voice kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny głos
  1. distinct przymiotnik + voice rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    How do you give all your characters their own distinct voice?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo