BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct minority" — Słownik kolokacji angielskich

distinct minority kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna mniejszość
  1. distinct przymiotnik + minority rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Women seldom went alone outside of family groups and were a distinct minority in the West for decades.

powered by  eTutor logo