BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct region" — Słownik kolokacji angielskich

distinct region kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębny region
  1. distinct przymiotnik + region rzeczownik
    Silna kolokacja

    Michigan has a continental climate, although there are two distinct regions.

powered by  eTutor logo