BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"distinct flavor" — Słownik kolokacji angielskich

distinct flavor kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny smak
  1. distinct przymiotnik + flavor rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The processing of the vegetable helps to create a distinct flavor.

powered by  eTutor logo