Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"distinct stage" — Słownik kolokacji angielskich

distinct stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odrębny etap
  1. distinct przymiotnik + stage rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It has been suggested that the economic development of the community was marked by distinct stages.

powered by  eTutor logo