BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct feature" — Słownik kolokacji angielskich

distinct feature kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna cecha
  1. distinct przymiotnik + feature rzeczownik
    Silna kolokacja

    There were few distinct features of the building on the first floor so the developers used the area for the hotel lobby.

powered by  eTutor logo