BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct lack" — Słownik kolokacji angielskich

distinct lack kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźny brak
  1. distinct przymiotnik + lack rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    I noticed a distinct lack of interest in teaching among my professors.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo