BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"distinct tradition" — Słownik kolokacji angielskich

distinct tradition kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna tradycja
  1. distinct przymiotnik + tradition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "It acknowledges that we are distinct religious traditions," he said.

powered by  eTutor logo