"distinct season" — Słownik kolokacji angielskich

distinct season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźna pora roku
  1. distinct przymiotnik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Much of her work was dependent on the two distinct seasons.