PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
  • By 1900, however, the level of the beach had started to fall.
  • He came at last to the end of the beach.
  • He held her hand and walked to the end of the beach.
  • From the road there was no view of the beach.
  • The town center is at the southern end of the beach.
  • The top floor must have a perfect view of the beach.
  • The mouth might have moved all the way to the other end of the beach.
  • There was a new point break to the far left side of the beach.
  • Should she turn right around and head for the safety of the beach again?
  • I walked out to the edge of the beach and looked around.
4. between the beach = między plażą between the beach
5. by the beach = przez plażę by the beach
6. over the beach = ponad plażą over the beach
7. toward the beach = w kierunku plaży toward the beach
8. up the beach = w górę plaży up the beach
9. above the beach = nad plażą above the beach
11. through Howard Beach = dzięki Howardowi Plaża through Howard Beach
12. far from the beach = daleko od plaży far from the beach

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.