"for one's beaches" — Słownik kolokacji angielskich

for one's beaches kolokacja
Popularniejsza odmiana: for the beach
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś plaże
  1. for przyimek + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    But it can be a bit much for the beach.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo