PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"with beaches" — Słownik kolokacji angielskich

with beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z plażami
  1. with przyimek + beach rzeczownik
    Silna kolokacja

    They live near any body of water particularly an ocean with a beach.

    Podobne kolokacje: