"in Long Beach" — Słownik kolokacji angielskich

in Long Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w Długiej Plaży
  1. in przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She lives in Long Beach with her husband and three children.

    Podobne kolokacje: