"beach looks" — Słownik kolokacji angielskich

beach looks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża wygląda
  1. beach rzeczownik + look czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If a beach looked suitable, a second reconnaissance was made from the sea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo