BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"know for one's beaches" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś plaże
  1. know czasownik + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The town is also known for its beaches and scuba diving.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo