PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"born in Beach" — Słownik kolokacji angielskich

born in Beach kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urodzony w Plaży
  1. born czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Desmond was born in Long Beach, California on April 12, 1915.

    Podobne kolokacje: