Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. born in Beach = urodzony w Plaży born in Beach
  • Desmond was born in Long Beach, California on April 12, 1915.
  • Lawton was born on December 11, 1927 in Long Beach, California.
  • Robbins was born in Long Beach, California, the son of a soap executive and a schoolteacher.
  • Rivera was born on July 2, 1969 in Long Beach, California.
  • Maze was born and raised in Long Beach, California.
  • Born in Long Beach, California, her childhood years were spent primarily on the east coast.
  • Francesa was born and raised in Long Beach, New York.
  • James Hamula was born and raised in Long Beach, California.
  • He was born on July 30, 1979 in Long Beach, California.
  • She was born on July 23, 1943 in Long Beach, California.
2. include beaches = obejmuj plaże include beaches
3. wash up on the beach = pozmywaj na plaży wash up on the beach
4. know for one's beaches = wiedzieć dla czyjś plaże know for one's beaches
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.