"include beaches" — Słownik kolokacji angielskich

include beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj plaże
  1. include czasownik + beach rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Tablas, among its natural attractions, include caves, waterfalls and beaches.