"including beaches" — Słownik kolokacji angielskich

including beaches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w tym plaże
  1. including przyimek + beach rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This endemism cat is found, near water, all over the island, including beaches and cultivated land.

    Podobne kolokacje: