"beach lies" — Słownik kolokacji angielskich

beach lies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plaża leży
  1. beach rzeczownik + lie czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Although Collaroy is a separate suburb, its beach lies along the same stretch.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo