"beach villa" — Słownik kolokacji angielskich

beach villa kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): plażowa willa
  1. beach rzeczownik + villa rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Others are privately owned beach villas such as Kilifi Maghreb.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo