"beach stretching" — Słownik kolokacji angielskich

beach stretching kolokacja
Popularniejsza odmiana: beach stretches
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozciąganie na plaży
  1. beach rzeczownik + stretch czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A sandy beach stretched away from her in both directions.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo