ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"beach" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

beach rzeczownik

rzeczownik + beach
Kolokacji: 134
Palm Beach • Miami Beach • Virginia Beach • Newport Beach • sand beach • South Beach • Brighton Beach • Howard Beach • ...
beach + rzeczownik
Kolokacji: 115
Beach Boy • beach house • beach resort • beach volleyball • beach ball • beach area • beach club • beach party • beach town • ...
beach + czasownik
Kolokacji: 19
Mr. Beach says • beach stretches • beach makes • beach offers • beach looks • ...
czasownik + beach
Kolokacji: 29
include beaches • born in Beach • wash up on the beach • know for one's beaches • overlook the beach • ...
przymiotnik + beach
Kolokacji: 125
sandy beach • Long Beach • beautiful beach • private beach • white beach • public beach • small beach • popular beach • best beach • ...
przyimek + beach
Kolokacji: 24
with beaches • in Long Beach • onto the beach • along the beach • down the beach • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
4. between the beach = między plażą between the beach
5. by the beach = przez plażę by the beach
6. over the beach = ponad plażą over the beach
7. toward the beach = w kierunku plaży toward the beach
  • He looked toward the beach, perhaps two hundred yards away.
  • Then she looked at me, and her face turned slowly toward the beach.
  • He turned toward the beach, which was about a hundred yards away.
  • So in July 1880 it was moved toward the beach.
  • So I got in my car and drove west toward the beach.
  • Lake and the team worked their way toward the beach.
  • She turned toward the beach, but the sound of something or someone falling brought her back.
  • He never answered, but just walked off toward the lower beach.
  • We got back in the car and pointed east toward the beach.
  • The six men passed on down the path toward the beach.
8. up the beach = w górę plaży up the beach
9. above the beach = nad plażą above the beach
11. through Howard Beach = dzięki Howardowi Plaża through Howard Beach
12. far from the beach = daleko od plaży far from the beach

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.